Oddymianie i Zabezpieczenie P. Poż.

Oddymianie i Zabezpieczenie P. Poż.

W trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów powiększyliśmy naszą ofertę o szeroki wachlarz usług dotyczących czynnej i biernej ochrony przeciwpożarowej, m.in. wykonujemy projekt wykonawczy systemu oddymiania uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż., instalację:

  • oddymiania grawitacyjnego, które zdecydowanie ułatwia akcję gaśniczą,,
  • wentylacji przeciwpożarowej umożliwiającej obniżenie temperatury w pomieszczeniach i doprowadzającej powietrze z zewnątrz,,
  • oddzieleń ppoż, których zadaniem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się dymu i ognia,,
  • zabezpieczeń konstrukcji posiadających odpowiednią klasę odporności ogniowej,,

a także wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz konserwację i serwis istniejących systemów oddymiania

<  powrót do oferty