Produkty

Produkt Firmy: VENTURE INDUSTRIESProdukt Firmy: VENTURE INDUSTRIESKategoria: WENTYLACJA
Specjalne wykonanie wentylatorów typu RL, BFN, BL, PH, PB zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC „ATEX” dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G – strefa 1 i/lub 2 oraz kategorii 2D – strefa 21 i/lub 22, lub dla kategorii 2G/D. Charakterystyki pracy oraz pozostałe dane techniczne – zgodnie z danymi wentylatora w wykonaniu standardowym BL. Wentylatory dobierane wg żądanego przez Klienta punktu pracy.
BLT Wydajność [m³/s] / Sprężanie kPa 0,3-10 / 20 BLV Wydajność [m³/s] / Sprężanie kPa 1-100 / 20 BLX Wydajność [m³/s] / Sprężanie kPa 2-150 / 20 BLZ Wydajność [m³/s] / Sprężanie kPa 3-200 / 20 BLN Wydajność [m³/s] / Sprężanie kPa 1-300 / 6 BLW Wydajność [m³/s] / Sprężanie kPa 1-400 / 3

Specjalne wykonanie wentylatorów typu RL, BFN, BL, PH, PB zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC „ATEX” dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G – strefa 1 i/lub 2 oraz kategorii 2D – strefa 21 i/lub 22, lub dla kategorii 2G/D. Charakterystyki pracy oraz pozostałe dane techniczne – zgodnie z danymi wentylatora w wykonaniu standardowym BFN. Wentylatory dobierane wg żądanego przez Klienta punktu pracy.

Rodzaj materiału: Stal czarna, ocynkowana, aluminium, nierdzewna, kwasowa
Grubości: Od 0,5 mm
Wymiary: Zgodne z zamówieniem

Jesteśmy równeż firmą zajmującą się produkcją płaszczy wentylacyjnych, kanałów, kształtek, czerpni, wyrzutni, tłumiki do wentylacji, przepustnic, różnego rodzaju podstaw i konstrukcji wsporczych. Przyjmujemy zamówienia na wykonanie nietypowych elementów stalowych, zgodnie z projektem. Dla naszych kontrahentów przygotujemy projekt i wymiarowanie na terenie budowy. Czas realizacji i dostaw na budowę dostosujemy i zgramy tak, by zapewnić ciągłość prowadzenia prac, a jednocześnie nie stwarzać problemu z przechowywaniem przez naszych klientów, zakupionych elementów.

Rodzaj materiału: Stal czarna, ocynkowana, aluminium, nierdzewna, kwasowa
Grubości: Od 0,5 mm
Wymiary: Zgodne z zamówieniem

Możesz u nas kupic